Oferta usług

Elektroerozyjne wycinanie drutowe

Wycena precyzyjnego wycinania tworzona jest indywidualnie.

Zapoznaj się z naszą ofertą usług
Elektroerozyjna wycinarka
drutowa


Ma możliwość cięcia elektroiskrowego
materiałów różnych gatunków metali.
Maksymalna wysokość cięcia 500 mm,
natomiast ruch roboczy stołu to
500 × 630 mm.
Jest również używana do wytwarzania
elementów stożkowych, elementów
o zmiennym kącie i elementów o innym
kształcie na górze i dole detalu.