Homologacja montażu LPG

Poniżej przedstawiamy zakłady montażowe, które posiadają naszą akredytację do montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego ze zbiornikiem firmy P.P.H. Bormech.   Dodatkowo do ściągnięcia jest wykaz w formacie „.pdf”- numer PL004400/G.

Poniżej przedstawiamy zakłady montażowe, które posiadają naszą akredytację do montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego ze zbiornikiem firmy P.P.H. Bormech. 

Dodatkowo do ściągnięcia jest wykaz w formacie „.pdf”- numer PL004400/G. 

https://www.its.waw.pl/8567,pl,Instalacje-LPG-lista-dealerow.html

https://www.its.waw.pl/uploaded_general/Wykaz_instGaz.pdf

Homologacja sposobu montażu instalacji LPG

HOMOLOGACJA SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI NR PL*0044/G

 

W grudniu 2005 roku P.P.H. Bormech Sp. z o.o. otrzymało wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury homologację sposobu montażu instalacji, przystosowującej pojazd do zasilania gazowego Nr PL*0044/G. W ramach tej homologacji partnerskie Zakłady Montujące mogą dokonywać montażu zbiorników LPG produkowanych przez P.P.H. Bormech Sp. z o.o. Warunkiem otrzymania autoryzacji jest pozytywna opinia i wpis na listę Instytutu Transportu Samochodowego.

e97957f2be.jpg


STREFA ZAKŁADÓW MONTAŻOWYCH

 

W celu uzyskania wpisu zakładu montującego do rozszerzenia sieci zakładów montażowych zgodnie ze świadectwem homologacji Nr PL*0044*00G z późn. zm złożyć  kwestionariusz warsztatu wraz z poniższymi dokumentami,
 

a- dokumenty rejestrowe (CEIDG / KRS / REGON / NIP),

b- kserokopia faktury zakupu analizatora spalin z podanym numerem fabrycznym  na fakturze (lub oświadczenie o zgodności numerów analizatora na fakturze – typ, numer fabryczny),

c- aktualne świadectwo legalizacji analizatora,

d- kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu z podanym typem na fakturze.
e- deklaracja zgodności CE elektronicznego detektora gazu

f- zdjęcia, skan szkoleń gazowych osób, które montują instalację,

g- uzupełniony formularz zgłoszeniowy

Dokumenty można przesłać na adres : P.P.H.Bormech Sp. z o.o. ; 76-270 Ustka; Charnowo 3  – z dopiskiem HOMOLOGACJA lub na e-mail: homologacje@bormech.pl

  •  

Po otrzymaniu dokumentów należy poddać się kontroli w warsztacie przez wskazanego pracownika P.P.H.Bormech. Po pozytywnym przejściu kontroli, w ciągu około 8 tygodni zakład montażowy zostanie dopisany do sieci warsztatów.

 

Za wpis jednorazowo P.P.H. Bormech pobiera opłatę 500 zł + VAT - w celu opłaty zostaje wystawiona faktura proforma na dane zakładu montażowego - w tytule przelewu należy podać dane zakładu oraz  NIP.
 

OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE OBIEGU WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU

 

 

  •  

STREFA KLIENTA

 

Otrzymanie duplikatu wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.
(UWAGA: duplikat świadectwa/paszport zbiornika jest na odrębnej zakładce)


Składający wniosek zobowiązany jest do:
 

  • – podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych), adresu wraz z kodem pocztowym, nr NIP, nr telefonu kontaktowego,
  • – podania danych samochodu – marka, model, numer VIN, pojemność, rok produkcji.
  •  
  • Wniosek należy skierować bezpośrednio do: 
  •  
  • -Zakładu, który dokonał zabudowy instalacji LPG w samochodzie,


UWAGA:
W przypadku gdy Zakład montażowy zaprzestał działalności na adres homologacje@bormech.pl 
Po sprawdzeniu danych i archiwum zostanie wydany duplikat
Koszt wydania duplikatu - BEZPŁATNIE